Учение за меридианите ЦЗИН – ЛО

Учение за меридианите ЦЗИН – ЛО


Учението за меридианите (каналите) е основна част на източната медицина, тясно свързана с учението за жизнената енергия Чи. Още в дълбока древност хората са забелязали, че върху тялото на болния може да се открият участъци, при чието натискане се появява болка. Въздействието върху тези участъци (натиск, пробождане на кожата, обгаряне, масаж) подобрявало състоянието на болния и водело до оздравяване. Древноизточните лекари смятали, че пробождането на кожата в такива
участъци, наричани от тях „жизнени точки”, отваря за патогенното начало изход от организма на болния, а обгарянето убива това патогенно начало.
По-късно в разположението на жизнените точки бил открит определен ред – те се разполагали по линии, наречени меридиани или канали. След това било намерено съответствие между тези точки и канали и основните вътрешни органи.
Отначало каналите били десет на брой и отговаряли на петте органи чжан, петте органи фу и петте първоелемента. По-късно се разбрало, че установените функции не се изчерпват с тези десет органа. Така се е родила представата за меридианите на тройния нагревател и перикарда, обединяващи функциите на целия организъм.
Дванадесетте двойки канали са свързани от последователното преминаване през тях на жизнената енергия Чи. Тези канали са неделима част от анатомично-физиологичното понятие „орган” според разбирането на източната медицина.
Вътрешната Чи циркулира в здравия организъм по постоянните дванадесет канала и за едно денонощие затваря пълен кръг.
Във всеки канал има съответно периоди на максимално и минимално напрежение на енергията. Периодът на максимално напрежение продължава два часа и е най-добрият период за въздействие (лечение) върху един или друг меридиан (орган). В процеса на циркулацията на Чи става взаимодействие и взаиморегулация между органите, а в „жизнените точки”
– взаимодействие с обкръжаващата среда, с макрокосмоса.

TIENS,Тянши продукти

Дейността на органите се задвижва от енергията Чи, която е свързана с кръвта и дишането. Графичното изображение на всички меридиани в човешкото тяло е показано на фигурата.

TIENS,Тянши продукти

а – меридиани (изглед отпред): 1 – на белия дроб; 2 – на перикарда; З – на сърцето; 4 – на далака и панкреаса; 5 – на бъбреците; 6 – на черния дро; 7 – на пикочния мехур; 8 – задно-централния меридиан ду-май; 9 – на стомаха; 10 – предно- централния меридиан жън-май;б – меридиани (изглед отзад): 1 – на тройния нагревател; 2 – на пикочния мехур; 3 – на задно-централния меридиан ду-май; 4 – на тънкото черво;
в – меридиани (изглед отстрани): 1 – на жлъчния мехур; 2 – на дебелото черво; 3 – на далака и панкреаса; 4 – на тънкото черво; 5 – на тройния нагревател
Освен дванадесетте постоянни двойки канали, по-късно били открити и два постоянни единични: предно-централния– жън-май и задно-централния – ду-май. Те не са част от общия кръг на циркулирането на енергията, не са свързани с никой орган и подобно на каналите на тройния нагревател и перикарда, обединяват физиологичните функции на целия организъм. При някои болестни състояния, когато защитните сили на организма намаляват и се затруднява циркулацията на Чи през двойките канали, тези два средни меридиана се включват в общата циркулация на енергията, създавайки допълнителни „функционални кръгове”.
По своя характер меридианите са Ин и Ян. Меридианите Ян се раз по лагат от външната страна на крайниците или по задната повърхност на тялото. Меридианите Ин минават през предно-вътрешната страна на крайниците или предната страна на тялото. От дванадесетте главни ме ридиани, шестте Ян – меридиани се намират върху горните и долни крайници (два меридиана „великият Ян”, два – „малкият Ян”, и два – „светлият Ян”) и шестте Ин – меридиани се намират върху горните и долни крайници (два меридиана „великият Ин”, два – „малкият Ин”, два – „краят Ин”).
Задно-централният меридиан се нарича „ду – май” или управител, тъй като се смята, че той контролира цялата енергия на меридианите Ян. Предно-централният меридиан се нарича „жън-май” или меридиан на зачеването, тъй като контролира всички меридиани Ин.
Според древноизточните представи меридианът изпълнява следните функции- управлява движението на кръвта и жизнената енергия, осъществява хармонията между Ин и Ян, съживява мускулите и костите, облекчава работата на ставите. Той пренася енергия от вътрешните органи към телесната обвивка, благодарение на което вътрешните сигнали за болест стигат до повърхността на тялото. Според тези представи, древните лечители различавали вътрешно и външно движение по меридианите.
Предназначение на системата от меридиани Във физиологията. Меридианите създават мрежа от пътища, по които циркулират енергията и кръвта, хранейки всички тъкани на тялото, поддържайки дейността на организма и осигурявайки му защита от външни патогенни фактори. Дълбочинните меридиани стигат до вътрешните органи. Меридианите, разположени по-близо до повърхността на тялото, минават през кожата и мускулите. По този начин всички части на тялото се обединяват в единно цяло.При патологии. Меридианите са пътищата, по които болестта отвън прониква в организма, като се разпространява от повърхностните слоеве навътре – когато болестта се раз вива, и от вътрешността навън – когато симптомите на болестта изчезват.
От друга страна, меридианите отразяват патологичните промени в ор га низма. Например, при проблеми в белия дроб се чувстват бол ки в гърдите и ръцете; при заболяване на черния дроб се появява бол ка в ребрата, слизаща към долната част на корема; при сърдечни за болявания болката се усеща по вътрешната повърхност на ръцете; при заболявания на пикочния мехур се чувства топлина в раменете и т.н.
Значението на меридианите е изключително голямо. В трактата „Хуанди 11ейцзин” се казва: „Предназначението на каналите е в това, че от една страна те отразяват нормалната физиологична функция и патологичните промени в организма, а от друга– по тях може да се съди за жизнеността му, да се разпознава всяка болест, да се нормализира съотношението между „пълно’” и „празно”, тоест те могат да служат като ръководство в лечебната практика. Ето защо каналите трябва да се познават”.

Google+

Автор: Маргарита Бонева
Маргарита Бонева
Свържете се с Маргарита Бонева чрез:

тянши продукти/независим дистрибутор 7* © 2014 - 2018 by vgb_