Учение за енергията ЧИ

Учение за енергията ЧИ


TIENS,Тянши продукти

УЧЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ЧИ

В китайският речник йероглифът „Чи” ознчава няколко понятия: въздух, жизнена сила,дух,настроение, духовни сили, жизнена енергия.
Различават се вътрешна Чи, циркулираща вътре в човека, и външна Чи, извън него, тоест в природата, но те взаимодействат и се превръщат една в друга. От това, в какво състояние се намира дихателната система на човека, зависи насищането му с енергия, а то до голяма степен определя общото състояние на организма.
В организма на човека Чи циркулира по меридианите (каналите) – традиционно понятие в източната медицина, което няма анатомичен аналог. Чи на организма активно взаимодейства с всичките му тъкани, особено с кръвта. Така, енергията Чи получава водещата роля в дейността на организма, а кръвта – второстепенна. Кръговратът на Чи започва от меридиана на белите дробове, защото чрез дишането човек постоянно е в контакт с обкръжаващия свят – най-важният източник на енергия.
Взаимовръзката между двата вида Чи е следната: вътрешноутробната Чи представлява движещата сила на живота, а следродовата Чи е материалът, който осигурява поддържането на живота.
Чи като енергия или жизнена сила има различни разновидности и места, в които се локализира.

TIENS,Тянши продукти

  1. Наследствена енергия - Тя се формира преди раждането и се предава на детето от родителите му, като обуславя развитието на човека в определена посока. Излишъкът от наследствена енергия се акумулира в бъбреците, за да може в началото на половото съзряване на организма да тръгне от бъбреците, за да поддържа и храни съответните органи. От това колко е голям запасът от наследствена енергия, зависи половата функция на човека и възможността му да има деца. Така,при жените максимален разцвет на наследствената енергия се наблюдава на 28 години, а пълното й изтощаване – на 49; при мъжете максимумът е на 32 години, а пълното изтощаване – на 64. Такава активност на наследствената енергия е възможна при определен начин на живот, основан върху хармония на духа и тялото и при съответна природна среда. Когато в бъбреците има проблем, се нарушава както самата енергия, така и нейната циркулация, затова на Изток наричат бъбреците „корен на живота”.
Основните причини за изтощаването на наследствената енергия са неправилното хранене и особено –употребата на алкохол.
Нарушава се качеството на хранителната енергия и тя става неспособна да подкрепя наследствената енергия. Силните емоции,дори да са положителни, разрушават интелектуалната енергия, която взаимодейства активно с наследствената, и също водят към нейното изтощаване. В една от първите медицински книги в Китай „Хуанди Нейцзин* ( „За вътрешното”) император Хуанди пише: „Да се задоволява сърцето означава да се наранява мозъкът. Сърцето съответства на радостта: прекалено голямата радост поразява сърцето”. И накрая сексуалните връзки в пияно състояние изтощават наследствената енергия и водят до преждевременно състаряване, затова запазването на тази енергия е залог за дълголетие и здраве.
  2. Духовната енергия се формира в процеса на зачеването и веднага след раждането се разпределя в пет основни органа – черен дроб, сърце, далак, бели дробове, бъбреци – и се развива благодарение на хранителната енергия,която организмът получава от въздуха и храната. За пълноценното функциониране на духовната енергия е нужно тя да бъде в хармония с петге сезонни енергии – на пролетта, лятото, края на лятото, есента и зимата. От сезона зависи енергията,взаимодействаща с органите, където се локализира духовната енергия (виж „Концепцията Усин”).
  3. Хранителната енергия се формира преди раждането в утробата на майката, а започва да функционира след раждането,получавайки въздух и хранителни вещества. В зависимост от вкуса на продукта, енергията, която се получава при преработването му се разпределя между петте основни органи: черния дроб (кисел), сърцето (горчив), далака(сладък), белия дроб (лютив), бъбреците (солен). Нататък хранителната енергия от кръвоносните съдове отива до всички клетки на организма. Функционалното състояние на дихателната и храносмилателната система оказва значително влияние върху хранителната енергия. Причините за отслабването на тази енергия са неграмотното хранене, пушенето и алкохолът.
Хранителната енергия поддържа пълноценното състояние на наследствената енергия (като нейна съставна част), на духовната и на защитната енергия, а всички те заедно определят състоянието на основната енергия в организма – жизнената Чи.

  4. Защитната енергия е част от енергията Ян, която формира защитните сили на организма. Като се локализира в горните части и повърхностните слоеве на организма, в кожата и мускулите, тази енергия пречи за проникването в организма на възмущаваща (патогенна) енергия през входните отвори (уста, нос и т.н.). Защитната енергия циркулира извън съдовете,регулира топлообмена, като затопля организма, защитава го от външни болестотворни фактори, а ако те все пак са проникнали,облекчава протичането на заболяването. Защитната енергия е най-важната субстанция в човешкия организъм.
  5. Възмущаваща енергия - това е патогенна енергия, която предизвиква различни функционални нарушения. При изтощено физическо или психоемоционално състояние енергийни кухини се образуват тъкмо в онези части на организма, където изтощението е най-голямо. В резултат на това се ражда патогенна енергия, която предизвиква различни функционални нарушения. Колкото по-дълбоко прониква тя в организма, толкова по-опасни са пораженията. Преграда за тази възмущаваща енергия на първия етап е защитната енергия на човека.
Освен че циркулира по меридианите, Чи се локализира на определени места в човешкия организъм - енергийни центрове,които се наричат дантянвей. Тези локализации са пет на брой.
Храната и въздухът, постъпващи отвън, в организма на човека се превръщат в хранителен и в защитен фактор. Хранителният фактор в последствие циркулира в съдовете, а защитният – в кожата и мускулите. Под влияние на жизнената енергия Чи се осъществява функционирането на целия организъм. Представата за Чи лежи в основата на теорията за меридианите.

Google+

Автор: Маргарита Бонева
Маргарита Бонева
Свържете се с Маргарита Бонева чрез:

тянши продукти/независим дистрибутор 7* © 2014 - 2018 by vgb_