Международният здравен индустриален парк на ТИЕНС

Международният здравен индустриален парк на ТИЕНС


TIENS,Тянши продуктиTIENS,Тянши продукти

Открит официално на 20-ти октомври 2010 г., след период на строителство от 5 години, той представлява инвестиция от 818 млн. евро и се разпростира на повече от 1 кв. км.Паркът обединява продуктови изследвания и разработка, производство, сгради за конференци,маркетинг,образование,обучение, хотели и здравно обслужване, които пълно задоволяват дистрибуторите и клиентите на ТИЕНС.

TIENS,Тянши продуктиTIENS,Тянши продукти

Google+

Автор: Маргарита Бонева
Маргарита Бонева
Свържете се с Маргарита Бонева чрез:

тянши продукти/независим дистрибутор 7* © 2014 - 2018 by vgb_