Концепция УСИН(петте елемента)

Концепция УСИН(петте елемента)


Древноизточните учени обръщали внимание върху цикличността на тясно свързаните помежду си природни явления: нощ и ден; утро и вечер; зима и лято; студ и топлина; на човешките функции: бодърствуване и сън; вдишване и издишване; на цикличността на всичко живо: цъфтене и увяхване и т.н., тоест смятало се е, че в основата на природната организация стоят цикли на редуване на Ин (пасивна сила) и Ян (активна сила), а всеки от тези цикли също редува последователни състояния:
раждане или израстване (пролет, утро и т.н.); максимална активност (лято, пладне и т.н.); упадък или потискане (есен,вечер и т.н.); минимална активност (зима, нощ т.н.). По аналогия, изтокът (изгрев слънце, утро) съответства на раждането;югът – на максималната активност; западът – на упадъка (залез слънце, вечер); северът – на минималната активност.
Според древната китайска философия, енергията Ин – Ян е създала Петте първоелемента на Земята – Метал, Дърво,Вода, Огън, Земя. Съгласно концепцията Усин всички явления във Вселената притежават природата на петте първоелемента,които са взаимосвързани и са в непрекъснато движение: Земята – това е почва за растенията; Водата е храна за растенията и животните; Огънят е топлина за всичко живо; Дървото е храна за животните и т.н. В древния трактат „Шуц–зин’’ се казва:
„Постоянната природа на водата е да бъде мокра и да тече надолу; постоянната природа на дървото е да се поддава на прегъване и да се изправя; постоянната природа на огъня е да гори и да се издига нагоре; постоянната природа на земята е да приема посеви и да дава реколта; постоянната природа на метала - да се подчинява на външно въздействие и да се изправя”.
Въз основа на аналогиите между всички явления и петте първоелемента, концепцията Усин е създала стройна картина на взаимоотношенията между човека и природата.
Аналогиите, които могат да бъдат продължени безкрайно, са част от грамадна система, с помощта на която може лесно да се види в кой от сезоните е по-добре да се започне лечението на едно или друго заболяване, от какви вкусови усещания трябва да се ръководим, когато съставяме диета, какви емоционални състояния трябва да поддържаме, и т.н. Концепцията Усин може да се използва за анализ не само на явленията от обкръжаващия свят, но и на човешката физиология, за обясняване на взаимовръзките между вътрешните органи, а също за диагностика и лечение на различни патологии.
Благодарение на концепцията Усин древноизточните лекари са доказали, че към разбирането на микрокосмоса (човека)трябва да се подхожда цялостно и без откъсване от макрокосмоса (обкръжаващата природа). Взаимното влияние между макрокосмоса и микрокосмоса е безспорно. Човекът получава храна и въздух от обкръжаващата го среда, и от това, доколко е балансирано съществуването му, зависи неговото здраве.

TIENS,Тянши продукти

В петте първоелемента и първооснови задължително влиза еднаквото съотношение между Ин и Ян, затова при лекуването на патологични състояния на организма с методите на традиционната източна медицина първо се строи веригата взаимовръзки по принципа на Усин, намират в нея дисбаланс между Ин и Ян и чак тогава въздействат върху болните органи или функционални системи.
Принципът БУ-СЕ (прибавям – отнемам).
Съставна част от енергията Ин – Ян е и духовната енергия на човека, която се съхранява в пет органа и носи различни наименования в зависимост от своята локализация: в сърцето – енергия на съзнанието: в белия дроб – жизнена енергия;в черния дроб – духовна енергия; в далака – мисъл: в бъбреците – воля. Духовната енергия трябва да се поддържа хармонична в съответствие с четирите сезонни енергии – на пролетта, лятото, есента и зимата.
Всяка сезонна енергия отговаря на един от петте първоелемента. Те, на свой ред, са свързани с органите, затова сезонните енергии въздействат благоприятно върху органите. Съвкупността от тези въздействия оказва положителен ефект върху духовната енергия, която трябва да се поддържа в хармония.
Енергията на пролетта е насочена към физическото и духовното раждане, към смяната на старото с ново, към прочистване.
На нея са й свойствени умереност и мекота. На този сезон съответства Ян. Енергията на пролетта действа благоприятно върху черния дроб.
Енергията на лятото, както и енергията на края на лятото – това е красота, сила, мощ. Трябва да се даде възможност на тези качества да се проявят, тъй като те съответстват на енергията Ян, която трябва да циркулира нормално в летния период –тоест, да се стреми да излезе навън. Лятото, това е Ян. Енергията на лятото действа благоприятно върху сърцето, а на края на лятото – върху далака.
Енергията на есента е състояние на вътрешна пълнота, резултат от покоя и сигурността. Нужно е да се стремим към самовглъбяване. Есента е Ин. Енергията на есента действа благоприятно върху белия дроб.
Енергията на зимата изисква запазването на духовната енергия чрез съхраняване на топлината. Всичко, натрупано в предишните сезони, е необходимо да се използва акуратно и пестеливо, за да останат сили за пролетта. Зимата е Ин. Енергията на зимата действа благоприятно върху бъбреците.

TIENS,Тянши продукти

Google+

Автор: Маргарита Бонева
Маргарита Бонева
Свържете се с Маргарита Бонева чрез:

тянши продукти/независим дистрибутор 7* © 2014 - 2018 by vgb_